Podwójny sukces trzecioklasistów z Gomulina

Laureaci z opiekunami

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie wzięli udział w konkursie „Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości” o zasięgu ogólnokrajowym zorganizowanym z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Komisja konkursowa brała pod uwagę poprawność wykonania hymnu państwowego pod względem tekstu, melodii, rytmu, intonacji i modulacji głosu, ogólny wyraz artystyczny i emocjonalny oraz jakość nagrania. Wśród ponad 380 wykonań utalentowanych uczniów komisja zakwalifikowała do grona laureatów trzecioklasistów z Gomulina – Ninę Pirek (solo) i Damiana Cieślaka (solo). Do konkursu uczniów przygotowali: Lena Cienkowska i Paweł Filipek.
Nagrania laureatów konkursu są opublikowane w kompilacji hymnu RP na social mediach Ministerstwa Sprawiedliwości.
Gratulujemy!

Fot. SP Gomulin