Rolnicy uważajcie na sadzeniaki!

W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia fitosanitarnego na terenie województwa łódzkiego, związanego z chorobami kwarantannowymi śluzaka ziemniaka i bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed kupnem sadzeniaków ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Skutki mogą być bardzo dotkliwe!

Oto treść pisma ŁWIORiN:

UWAGA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzania do gospodarstwa materiału porażonego przez organizmy kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), sprawcę choroby kwarantannowej – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Cms jest chorobą przechowalniczą, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:

– ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw (w tym decyzja utylizacji wszystkich ziemniaków w gospodarstwie);

– straty jakościowe i ilościowe plonu;

– decyzja o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu przez 3 lata w gospodarstwie;

– brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach.

Prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym.

W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną – adres email wi-lodz@piorin.gov.pl.

Łódzki Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Andrzej Kwiatkowski

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf WIORiN - obrót sadzeniakami niewidomego pochodzenia 494 KB 277