Wysłali kartki do powstańców

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie po raz pierwszy przystąpili do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię! Wysyłka kartek w szkole”.

Akcja miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówek, laurek i listów z życzeniami oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego.
Odwaga, pamięć, wolność i patriotyzm to słowa, które pojawiły się na wielu kartkach wykonanych przez uczniów. Uczestnicy w serdeczny, spontaniczny sposób wyrazili swoją wdzięczność bohaterom, którzy walczyli o wolną ojczyznę. Wysłali powstańcom ponad 100 pocztówek z nadzieją, że kartki sprawią radość adresatom.

Fot. SP Gomulin