Uwaga! Można składać wnioski na stypendia szkolne!

Od 1 do 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej będą przyjmowane wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium przysługuje uczniowi, którego dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 514,00 zł netto.
Wniosek na stypendium można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy (w załączniku) lub w pokoju nr 16 UG.
Stypendium przyznaje się na pokrycie wydatków na cele edukacyjne: tj. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju na wychowanie fizyczne, biletu miesięcznego, udział w zajęciach edukacyjnych odpłatnych, udział w wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach itp.
Do wniosku należy również załączyć potwierdzenia dokonania ww. wydatków, tj. imienne rachunki, faktury wystawione na wnioskodawcę, bilety miesięczne, umowy kupna-sprzedaży.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc wniosek stypendium szkolne 69 KB 387