Gomulin: Uczniowie żegnali szkołę

W Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie – podobnie jaj we wszystkich placówkach na terenie gminy – 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

W uroczystości w Gomulinie udział wzięli: proboszcz parafii w Gomulinie ks. Tadeusz Koziorowski, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, radni gminy: Beata Gawryszczak, Małgorzata Gniewaszewska, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie.
Patronem szkoły jest ksiądz Marian Wiewiórowski – niezwykły człowiek, kapłan, Polak, którego nauki stały się drogowskazem postępowania. 22 czerwca 2018 r. po raz piaty zostały wręczone – statuetka i nagrody jego imienia. Statuetkę im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego za szczególne zaangażowanie w życie szkoły, krzewienie wartości patriotycznych i chrześcijańskich otrzymała pani Danuta Stępień – była dyrektor szkoły.
– Nagrodę im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego otrzymali uczniowie: Szymon Kauc i Adrian Sęderecki. Wymienieni uczniowie zasługują na szczególne wyróżnienie, ponieważ aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, rozwijają swoje pasje. Biorą udział w różnorodnych konkursach, osiągając sukcesy i reprezentując szkołę na zewnątrz. Chłopcy charakteryzują się postawą pełną skromności, godności, kultury i szacunku dla innych. Propagują wartości patriotyczne i chrześcijańskie w naszej Małej Ojczyźnie – informują przedstawiciele szkoły.
Po wręczeniu nagród odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów gimnazjum, którzy uświetnili akademię pięknie odtańczonym polonezem. Dyrektor szkoły Iwona Zapała i wicedyrektor Bogumiła Szulc wręczyły świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.
– Sukcesy i radości są zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata – powiedziała na zakończenie uroczystości dyrektor Iwona Zapała. Podziękowała też nauczycielom, pracownikom za efektywną pracę, a Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom za współpracę ze szkołą, za wspieranie jej działań, służenie radą i pomocą.

Na wakacyjny czas dyrektor Iwona Zapała życzyła uczniom, gronu pedagogicznemu, pracownikom, dużo słońca, rodzinnego wypoczynku i spotkania we wrześniu w pełni sił do podejmowania nowych wyzwań.
(materiały: Szkoła Podstawowa w Gomulinie)