W Bogdanowe wiedzą, którą książkę warto przeczytać

Zestaw prac plastycznych pod hasłem: Tę książkę warto przeczytać

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie wzięła udział w tegorocznej akcji pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” organizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 8 – 15 maja w bibliotekach całej Polski.

Tydzień Bibliotek to program poświęcony promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W tym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas wzięli udział w konkursie „Tę książkę warto przeczytać”. Uczniowie klas I – IV wykonali ilustracje do wybranej książki. Uczniowie klas starszych dodatkowo redagowali kilka zdań uzasadniających swój wybór. Ponadto uczniowie klas młodszych uczestniczyli w projekcji filmu „Historia książki”, a uczniowie klas starszych obejrzeli film „Słowniki, rodzaje i ich zastosowanie”.
W klasach I – III w tym okresie wdrożono projekty czytelnicze, polegające na codziennym czytaniu fragmentów nowości książkowych: „Tydzień z detektywem Pozytywką”, „Spotkanie z Mikołajkiem”, „Najpiękniejsze wiersze Danuty Wawiłow”.
Zorganizowano wystawę nagrodzonych w konkursie prac plastycznych oraz wystawę nowości książkowych w bibliotece szkolnej.
Akcję przygotowała i koordynowała bibliotekarka Anetta Ambrozik.