Bezpieczne kawałki plakat
Oświata

Zapobiegajmy zakrztuszeniom wśród dzieci!

Kroisz winogrona w domu? Super! A czy masz pewność, że Twoje dziecko otrzymuje pokrojone winogrona, gdy pozostaje pod opieką innej osoby? W żłobku? W przedszkolu? Przekazujemy przesłany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej materiał edukacyjny dotyczący zapobiegania zakrztuszeniom wśród dzieci. […]

dzieci tyłem idące do szkoły
Oświata

Jesteś w trudnej sytuacji? Złóż wniosek o stypendium szkolne!

Do 15 września 2023 r. uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli po raz kolejny złożyć wniosek o przyznanie świadczenia – pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego. Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie gminy Wola Krzysztoporska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. […]

Zdjęcie grupowe dyrektorów z przedstawicielami samorządu
Oświata

Podziękowali dyrektorom za rok trudnej pracy

Rok trudnej pracy w szkołach za nami. 29 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Był czas na podziękowania, ale też na wręczenie nominacji dla nowych i powołanych na kolejną kadencję dyrektorów. […]

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach
Rada Gminy

O bezpieczeństwie, podatkach i oświacie

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XXXVI/2021 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). Będzie między innymi o bezpieczeństwie, podatkach i oświacie. […]