Zostań ambasadorem Europejskiego Roku Młodzieży!

plakat na niebieskim tle dziewczyna i napis w chmurce Ambasador Europejskieo Roku Młodzieży

Do 20 kwietnia 2023 r. zgłoś swoją kandydaturę w konkursie na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży”.

Cel konkursu

Celem konkursu na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży” jest wyróżnienie 16 młodych osób, które wykazują się szczególną aktywnością w zakresie:
– współdziałania z organizacjami pozarządowymi, samorządami szkolnymi, samorządami studenckimi, samorządami lokalnymi, które są zaangażowane w działania wspierające młodzież i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, oraz
– inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Młodzieży.

Warunki udziału

W konkursie mogą wziąć udział osoby od 15 do 26 roku życia.
Jeśli jesteś osobą poniżej 18 roku życia – koniecznie załącz zgodę Rodzica. Znajdziesz ją w Regulaminie Konkursu.
Uczestnik Konkursu samodzielnie zgłasza swoją kandydaturę.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 Jak wziąć udział w Konkursie.

  1. Zapoznaj się z Regulaminem.
  2. Wypełnij Formularz zgłoszenia.
  3. Sprawdź Formularz – upewnij się, że wypełniłeś wszystkie wymagane pola.
  4. Wypełniony Formularz zgłoszenia prześlij elektronicznie do20 kwietnia 2023 r. na adres EYY2022@kprm.gov.pl

Termin

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.

Nagrody
16   Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową otrzyma:
1)    tytuł „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży” wraz z dyplomem,
2)    nagrodę rzeczową,
3)    zwrot kosztów dojazdu na „Ogólnopolską Konferencję dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne”. Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów dojazdu prześlemy Laureatom Konkursu po jego rozstrzygnięciu
4)    członkostwo w grupie roboczej, która zajmować się będzie zagadnieniami dotyczącymi młodych ludzi.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na Ogólnopolskiej Konferencji dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne.

Pytania
W razie jakichkolwiek pytań organizatorzy proszą o kontakt na adres EYY2022@kprm.gov.pl
 Szczegóły konkursu „Ambasador Europejskiego Roku Młodzieży” znajdziesz w Regulaminie Konkursu.

 Załączniki/Dokumenty
Formularz zgłoszenia oraz Regulamin Konkursu wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i zgodą rodzica znajdziesz w załącznikach.