Jak to jest być wójtem?

O tym przekonał się Kamil Bajerowski ze SP w Woli Krzysztoporskiej. 6 kwietnia Kamil zasiadł w fotelu wójta gminy Wola Krzysztoporska, a była to nagroda za zwycięstwo w II Gminnym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym, który pod koniec marca odbył się w SP w Gomulinie.

Na jeden dzień władzę nowemu wójtowi uroczyście przekazał pełniący tę funkcję obecnie Roman Drozdek, który został też doradcą młodego samorządowca.
– Uroczyście przekazuję władzę na ręce pana Kamila, który ma odpowiedni poziom wiedzy, żeby przynajmniej przez jeden dzień pełnić funkcję wójta – mówił Roman Drozdek. – Nowy wójt ustanowił mnie doradcą, gdyby więc były trudności z podjęciem jakiejś decyzji, będę się starał być pomocny i na pewno dziś nie podejmiemy złych decyzji. Ze spokojem i z przekonaniem oddaję fotel wójta panu Kamilowi i myślę, że ten dzień będzie wyjątkowy i bardzo korzystny dla społeczności gminnej.

A nowo mianowany wójt dodał: – Przyjmuję władzę z otwartymi rękoma i traktuję to jako ciekawe doświadczenie. Pomysłów na to, co zrobić w gminie, mam sporo, ale do tego trzeba się jeszcze dobrze przygotować – mówił Kamil, który jest uczniem ostatniej klasy gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej. Kamil nie wyklucza w przyszłości związania swojej kariery zawodowej z samorządem terytorialnym.

Młodego wójta w jego gabinecie odwiedzili też koledzy ze Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej.