Gabrysia przejęła władzę w gminie

Gabrysia Gajda w fotelu wójta gminy Wola Krzysztoporska
Gabrysia Gajda w fotelu wójta gminy Wola Krzysztoporska

Gabriela Gajda, uczennica Szkoły Podstawowej w Gomulinie, zasiadła na jeden dzień (20 czerwca 2023) w fotelu wójta gminy Wola Krzysztoporska. Możliwość „przejęcia władzy” dała jej doskonała znajomość zasad funkcjonowania samorządu potwierdzona zwycięstwem w VI Gminnym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym.

„Nowa pani wójt” została serdecznie powitana przez włodarza gminy Romana Drozdka, a następnie zasiadła w fotelu i rozpoczęła swoje urzędowanie. Gabrysia mogła zobaczyć, jak wygląda codzienna, bardzo odpowiedzialna praca gospodarza gminy. Uczestniczyła również w przyjmowaniu interesantów i załatwianiu bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Miała też możliwość przedyskutowania z wójtem Romanem Drozdkiem wielu tematów dotyczących przyszłości naszej Małej Ojczyzny – między innymi spraw jej bliskich, czyli remontu drogi powiatowej w Woźnikach (Gabrysia jest mieszkanką wsi Woźniki), czy monitoringu na przyszkolnym boisku w Gomulinie.
– Jestem zdziwiona, że tak dużo osób przychodzi do pana wójta każdego dnia w różnych sprawach – mówiła Gabrysia już po wizycie w gabinecie.
– A ja życzę Gabrysi, by za kilka lat to ona na dobre zasiadła w tym fotelu – życzył wójt Roman Drozdek.
Gabrysia jest tegoroczną absolwentką szkoły, a w przyszłości chciałaby się uczyć w piotrkowskim liceum. Jej wybór to nauki humanistyczne.
„Nowej pani wójt” wizytę złożyła delegacja ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie – dyrektor Iwona Zapała i Ewa Maciołek ze Szkolnego Klubu Obywatelskiego, która wraz z Małgorzatą Kowalską koordynowała przebieg konkursu poświęconego samorządowi.
Gabrysi życzymy dostania się do wymarzonej szkoły, a w przyszłości być może pracy w naszym gminnym samorządzie!

Fot. A. Wiktorowicz