Jak zmieniała się nasza Mała Ojczyzna w ciągu ostatnich pięciu lat? (część II – drogi)

Nowa droga, w tle posterunek policji, chmury na błękitnym niebie

Ponad 100 milionów wydanych i zaplanowanych na inwestycje: nowe, wyremontowane lub przebudowane drogi w kilkudziesięciu miejscowościach, kolejne place zabaw i siłownie zewnętrzne, kilometry kanalizacji. Po kolejnych pięciu latach pracy samorządowej przyszedł czas na podsumowania. Dziś podsumowujemy to, co działo się na naszych drogach.
W ciągu ostatnich 5 lat wyremontowanych lub przebudowanych zostało około 24 km gminnych dróg. Ale olbrzymie inwestycje dotyczą także dróg powiatowych (ok. 8 km), które gmina przejęła na czas remontu od powiatu piotrkowskiego i w znacznej mierze pozyskała środki zewnętrzne na ich realizację.

Jakie drogi gminne zyskały nową jakość? W samej Woli Krzysztoporskiej to: ul. Północna – ok. 0,75 km (704.399,73 zł), ul. Dobra (tzw. Bez nazwy; długości 485 m; koszt 1.142.683 zł), ul. Projektowana (długości 375 m, koszt 635.899 zł), łącznik między ul. Działkową i Szkolną (ok. 258 m.b., 1.406.207 zł), a poza tym chodnik przy ul. Kościuszki od ul. Cmentarnej do wjazdu do Szkoły Podstawowej) i przejście dla pieszych przy ul. Południowej (skrzyżowanie z ul. Kościuszki; koszt 61.540 zł). Gmina już wystarała się także o dofinansowanie na budowę ul. Spacerowej.

Ale remonty, budowy i przebudowy dotyczyły także dróg w ponad 20 miejscowościach na terenie gminy: Glina – Piotrków (ponad 3 km; 7.921.887 zł), Rokszyce (ok. 0,539 km), Majków Duży (0,631 km), Wola Rokszycka (2,216 km), Huta – Mzurki (140 m), Mąkolice (480 m), Siomki ul. Wesoła (0,98 km, 452.180 zł), Mąkolice – Kozierogi (1,75 km; 653.745 zł), Pawłów Dolny (2,585 km; 834.302 zł), Gomulin, ul. Szkolna (0,510 km; 226.985 zł), Bujny, ul. Mickiewicza (1,095 km; 439.282 zł), Kacprów (0,630 km; 637.129 zł), Rokszyce – Oprzężów (1.640 m, 863.596 zł), Gomulin (890 m; 180.906 zł).

W 2019 wyremontowanych zostało ponad 5,5 km dróg gminnych za kwotę ponad 1 mln 400 tys. zł w miejscowościach: Kacprów (Kolonia Bogdanów), Mąkolice, Glina, Stradzew, Kamienna, Mąkolice – Piekary.

Ponadto powstały parkingi: przed szkołą w Parzniewicach (358.888,48 zł), przy szkole w Krzyżanowie (124.750 zł), przy cmentarzu w Bujnach (379.304 zł).

Remontowane przez gminę drogi powiatowe, to: Siomki – Krzyżanów – Glina – ponad 4 km (wraz z rozbudową sieci wodociągowej ponad 14 mln zł), Parzniewice – Blizin długości ok 1,865 km (koszt – ok. 4,8 mln zł) czy przebudowywana przy okazji budowy kanalizacji droga w Oprzężowie ok. 2,2 km (ok. 3 mln zł).

Łączna kwota zaangażowania Gminy Wola Krzysztoporska w pomoc finansową Powiatowi Piotrkowskiemu na prowadzone inwestycje dotyczące remontów i przebudowy dróg powiatowych wynosi około 20 mln złotych.

Sukcesywnie poszerzane są też obwody oświetleniowe. Nowe uliczne lampy pojawiły się m.in.: w Siomkach, Gomulinie, Bujnach, Kamiennej, Mąkolicach, Parzniewicach Dużych, Parzniewicach – Łużyku, Woli Krzysztoporskiej, Kacprowie, Borowej.

Fot. UG