Niesamowite opowieści uczniów z Bujen

Potrafią z pasją i wyobraźnią pisać o historii swojego regionu. Mowa o uczestnikach XVIII Powiatowego Konkursu Literackiego pt.: „Niesamowite opowieści o historycznej treści”, którego podsumowanie odbyło się 23 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach: Natalia Szewczyk (klasa I LOW), Bartłomiej Szymański (klasa I LOW) oraz Sandra Król (klasa II LOP) są autorami prac zgłoszonych w konkursie, których akcja działa się w Piotrkowie Trybunalskim i jego okolicach. Natalia, Sandra i Bartek, prezentując własną twórczość, dali wyraz niezwykłej wrażliwości artystycznej, a także wyobraźni. Jury w konkursie przyznało III miejsce Natalii Szewczyk, doceniając oryginalne ujęcie tematu, spójność językową i stylistyczną.

– A celem konkursu było zachęcanie utalentowanych uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodzieży oraz popularyzowanie ich twórczości, poszukiwanie przez młodych ludzi wzorców i wartości istotnych w ich życiu, a także kształtowanie kultury żywego słowa – dodaje nauczyciel języka polskiego Julita Furczyńska, która przygotowała uczniów do konkursu.
Wszystkim uczniom gratulujemy!!!