ODR zaprasza na szkolenie z ograniczania zanieczyszczeń azotem

pole uprawne ciągnik wykonyjący prace polowe

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że 8 września 2021 r. w Piotrkowskim Oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztw Rolniczego, ul. Kasztelańska 9, odbędą się warsztaty pn. „Wdrażanie Programu Azotanowego”. Warsztaty są elementem programu pod nazwą „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Program skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich i pracowników instytucji samorządowych.

ŁODR zaprasza do udziału w warsztatach.
W przypadku zainteresowania należy potwierdzić udział.
Osoba do kontaktu: Andrzej Bartosik 516-815-885

Program
Warsztaty dla rolników i przedstawicieli mieszkańców wsi
„Wdrażanie Programu azotanowego”
Termin: 08.09.2021 r.
Miejsce: ŁODR O/Piotrków Tryb. ul. Kasztelańsko 9
Prowadzenie: Janusz Bolanowski

8:45-9:00 Rejestracja
9:00-11:00 Otwarcie szkolenia i wykłady Andrzej Bartosik
1. Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego – 0,5 godz.
2. Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych – dokumentacja działań, system opłat i kontroli 0,5 godz.
3. Bilansowanie azotu w gospodarstwie – 0,5 godz.
4. Przygotowanie planów nawozowych -0,5 godz.
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:30 Wykłady Janusz Bolanowski
5. Obliczanie stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt gospodarskich – 0,5 godz.
6. Obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę – 0,5 godz.
7. Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych – 0,5 godz.
8. Możliwości pozyskania finansowania na inwestycje w ramach PROW – 0,5 godz.