Przedszkolaki uczyły się patriotyzmu

Maluchy z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej poznawały polskie tradycje, uczyły się historii i poznawały narodowe symbole. Wszystko to w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

Placówka przystąpiła do niego w październiku 2018 r. Honorowy patronat nad projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J. Lipiński – burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, telewizja Aleksandrowski Kurier, zespół ludowy „Rokiczanka”.
Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
– Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości, kim jest i skąd pochodzi. Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem – mówi koordynator projektu w placówce M. Wnuk-Kozłowska.
W realizację projektowych pomysłów włączyli się wszyscy nauczyciele, pracownicy administracyjno-obsługowi, dzieci oraz rodzice. – Wśród zadań, które zrealizowaliśmy, pojawiły się m.in.: konkurs plastyczny, fotograficzny, dzień mody patriotycznej, zajęcia otwarte dla rodziców, uroczyste odśpiewanie hymnu 11 listopada, apel i inscenizacja z okazji 100. rocznicy od odzyskania przez Polskę niepodległości, zasadzenie Drzewa Pamięci w ogrodzie przedszkolnym, potrawa regionalna, zabawa ludowa, wysłanie pocztówki z miejscem zamieszkania, zorganizowanie kącików patriotycznych, taniec ludowy, prezentacja multimedialna o miejscowości, z której pochodzimy, dowolna piosenka i wiersz o charakterze patriotycznym, wycieczka o charakterze patriotycznym do miejsc historycznych z naszego regionu (Borowskie Góry) – wymieniają realizatorzy projektu.