Rada Główna Krajowego Zrzeszenia LZS

16 stycznia br. roku w siedzibie Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie  odbyła się narada dotycząca całokształtu realizacji planu pracy i kalendarza imprez turystyczno-krajoznawczego  na 2015 r. Rada Główna Krajowego Zrzeszenia  LZS przywiązuję dużą wagę do rozwoju turystyki i krajoznawstwa w środowiskach wiejskich. Uprawnienia turystyki i krajoznawstwa umożliwiają realizację twórczych aspiracji jednostki, pomagają w osiągnięciu dojrzałości obywatelskiej, są szkołą aktywnego udziału w życiu społecznym. Gmina Wola Krzysztoporska od wielu lat należy do czołówki krajowej w rankingu rywalizacji turystyczno-krajoznawczej, za rok 2014 Gmina zajęła I miejsce w powiecie piotrkowskim i województwie łódzkim. Najlepsze sekcje turystyczne  na terenie Gminy to:
1. Sekcja Turystyczna „GRYF” przy ZSRCKP w Bujnach pod kierownictwach nauczyciela wf Jolanty Kordowiak, prezesem klubu jest Anetta Mielczarek.
2. Sekcja Turystyczna przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gomulinie, która jest prowadzona przez nauczyciela wf  Agatę Pawlak.

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Wysocki – Przewodniczący Krajowej Komisji Turystycznej Zrzeszenia LZS, Wacław Hurko-  Z-ca  PRGKZ LZS, Bogusław Brzozowski  Główny s/d  Turystyki RGKZ LZS, Władysław Wawrzyńczak – Sekretarz Krajowej Komisji Turystyki Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS