Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej

Dzieci z opiekunkami siedzą w kręgu na kolorowej tęczowej macie i podają sobie balonik

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej informuje, że rekrutacja dzieci ubiegających się o przyjęcie po raz pierwszy do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzona od 22 lutego 2021 roku – do 12 marca 2021 roku.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy składają wypełnione formularze zapisu oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

Formularze zapisu można otrzymać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej www.przedszkolewola.szkolnastrona.pl

Wypełnione formularze zapisu wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów i potwierdzenia woli prosimy składać w holu przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, w podanym wyżej terminie.

17 marca 2021 r. o godz. 14.00 – zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej. Listy zostaną wywieszone na drzwiach Przedszkola.
Od 18 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r. – rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić pisemnie wolę zapisu dziecka do przedszkolu. Do potwierdzenia niezbędne jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie przedszkola karty potwierdzenia zgłoszenia dziecka. Niezłożenie potwierdzenia oznacza rezygnację z miejsca.
26 marca 2021 r. o godz. 14.00 – w przedszkolu zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy zostaną wywieszone na drzwiach przedszkola.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
Serdecznie zapraszamy!