Podsumowanie roku 2020

Inwestycje 2020; trzy zdjęcia w niebieskich ramkach - na pierwszym park, na tle drzew plac zabaw z drewnianych elementów; na drugim zdjęciu dom ludowy w Oprzężowie - jasny budynek z brązowym dachem i oszklonym gankiem; trzecie zdjęcie - asfaltowa droga, zielony przekreślony znak z napisem Rokszyce Drugie

Ponad 9 mln zł wydaliśmy w roku 2020 na inwestycje. Co udało się zrobić w tym trudnym roku pandemii? Okazuje się, że całkiem sporo, mimo że przy realizacji przedsięwzięć nie brakowało kłopotów związanych z covidowymi opóźnieniami.

Na początek trochę liczb, i to naprawdę dużych. Po raz pierwszy dochody przekroczyły kwotę 70 mln zł. I nie bez znaczenia są tu środki, które pozyskaliśmy z zewnątrz.

Dochody – 72.314.455 zł

Wydatki – 66.987.454 zł

W 2020 w gminie Wola Krzysztoporska wydaliśmy na inwestycje dokładnie 9.233.649 zł. Jakie zadania realizowano w poszczególnych miejscowościach?

 

Drogi i place gminne

Asfaltowa ulica z chodnikiem z kostki brukowej
Tzw. ul. „bez nazwy” w Woli Krzysztoporskiej

 Na drogi i place gminne wydaliśmy w 2020 r. ponad 3 mln . Na same inwestycje przeznaczyliśmy ponad 2,8 mln zł. Jakie drogi udało się przebudować czy wyremontować?

Zupełnie nowe oblicze zyskała tzw. ul. „bez nazwy” w Woli Krzysztoporskiej – do niedawna nieutwardzona droga wewnętrzna, teraz asfaltowa, z chodnikami i kanalizacją deszczową. Całkowity koszt zamknął się kwotą 1.142.683 zł. Ale to niejedyna droga w Woli Krzysztoporskiej, która zyskała nową jakość. Podobnej przebudowy doczekała się tzw. ul. Projektowana. Tu również powstała asfaltowa jezdnia, chodniki i kanalizacja deszczowa, co kosztowało 635.899 zł. Obie te inwestycje dofinansowane były z Funduszu Dróg Samorządowych.

Asfaltowa ulica z wyknanym z kostki brukowej chodnikiem; wzdłuz niego latarnie
Ul. Projektowana w Woli Krzysztoporskiej

Z FDS wsparcie otrzymał także remont drogi gminnej Rokszyce – Oprzężów. Tu całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 863.596 zł.

asfaltowa droga, zielony przekreślony znak z napisem Rokszyce Drugie
Droga Rokszyce – Oprzężów

Za nami także modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gomulinie. Z tej inwestycji mogą się cieszyć okoliczni rolnicy, a jej koszt to 180.906 zł.

Choć fizycznie nie rozpoczęły się jeszcze prace, nie sposób nie wspomnieć o podpisanej umowie na przebudowę drogi w Glinie. Ten olbrzymi projekt kosztować będzie ponad 7 mln zł i zakończy się w roku 2023.

Ważne są także przygotowania do dalszych inwestycji. Wykonano potrzebną dokumentację do budowy parkingu w Bujnach (9.526 zł). Powstał także projekt na przebudowę ul. Szkolnej i Działkowej w Woli Krzysztoporskiej (37.000 zł).

Poza działaniami inwestycyjnymi ponad pół miliona przeznaczyliśmy na bieżące utrzymanie dróg.

Dbamy o środowisko

Stary, kopcony piec węglowyWażne jest, by nie tylko jeździć po dobrych drogach, ale i oddychać lepszym powietrzem. Temu służył program gminnych dopłat do wymiany starych pieców węglowych na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Chętni mogli otrzymać z gminy do 5 tys. zł. Z tej możliwości w 2020 r. skorzystały 102 gospodarstwa domowe – dokładnie tyle „kopciuchów” zniknęło z terenu gminy. Gmina wydała na ten cel ponad 500 tys. zł. Program ten będzie kontynuowany w roku 2021.

Rok 2020 to także dobra wiadomość dla gminy – będziemy dalej rozbudowywać sieć kanalizacji, a to m.in. dlatego, że z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymamy na ten cel wsparcie w wysokości 6 mln zł. Inwestycja polegać będzie na budowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężna, Kozierogi i Piekarki. Powstanie 11 km sieci. Proces inwestycyjny planuje się rozpocząć już w 2021 roku, a prace mogą potrwać do końca 2022 r.

 

Pięknieją domy ludowe i teren wokół nich

dom ludowy w Oprzężowie - jasny budynek z brązowym dachem i oszklonym gankiem
Dom Ludowy w Oprzężowie

 W roku 2020 prowadzono prace modernizacyjne dwóch domów ludowych – w Oprzężowie i Woli Krzysztoporskiej. Przy innych obiektach wypiękniało też otoczenie. Powstały parkingi i miejsca postojowe. Na ten cel wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 1,9 mln zł.

W 2020 trwały prace przy przebudowie Domu Ludowego w Oprzężowie. Wydano na nie 933.590 zł. Prowadzona była także przebudowa Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej (tu finał planowany jest na 2021 r.). W ubiegłym roku na ten cel wydano 792.196 zł. Tu przed nami także przebudowa kotłowni.

Wymiany pieca w 2020 doczekał się także Dom Ludowy w Majkowie Dużym (94.800 zł).

Utwardzony został również plac przy Domu Ludowym w Kacprowie. Powstało tu kilka miejsc parkingowych, zakończono także ogrodzenie obiektu (94.202 zł).

 Dla sportu, zabawy, rekreacji

Alejka parkowa wśród drzew
Park w Woli Krzysztoporskiej

Park w Woli rzysztoporskiej z placem zabaw

W 2020 r. zakończyła się rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej, który stał się pięknym miejscem rodzinnego wypoczynku. W 2020 r. na prace w nim wydano 1.557.333 zł (koszt wszystkich prac budowlanych to ponad 2 mln zł). Przypomnijmy, że wsparcia na rewaloryzację parku w wysokości prawie 2 mln zł udzielił gminie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Plac zabaw i siłownia w Piekarach - kolorowa zjeżdżalnia
Plac zabaw i siłownia w Piekarach
silownia zewnętrzna z urządzeniami do ćwiczeń
Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Poraju

 

W dwóch miejscowościach – Piekarach i Poraju – powstały kompleksy sportowo-rekreacyjne składające się z placów zabaw i siłowni zewnętrznych (300.527 zł). Teraz trzeba tylko poczekać na lepszą aurę, by zacząć intensywnie z nich korzystać. Trochę ruchu przyda się każdemu.

 

Nowy sprzęt dla strażaków

Na tle budynku Urzedu Gminy stoi nowy czerwony samochód strażacki, a przed nim grupa ludzi - w tym strażacy, wójt i przedstawiciele urzędu gminy
Nowy samochód dla OSP Krzyżanów

Na wsparcie gminy – jak zawsze – liczyć mogli strażacy, szczególnie ci z OSP Krzyżanów. Gmina przekazała im dotację w kwocie 440.974 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Teraz my możemy liczyć na nich.

Z kolei OSP Parzniewice doczekała się wymiany bramy garażowej w swojej strażnicy (12.000 zł).

 

Budynki komunalne rosną w oczach

Budynek komunalny z brązowym dachem w trakcie budowy; otwory drzwiowe i okienne przysłonięte niebieską folią
Budynki komunalne w Woli Krzysztoporskiej

Stan surowy zamknięty – tak na koniec grudnia 2020 r. można było określić zaawansowanie prac przy budowie mieszkań komunalnych w Woli Krzysztoporskiej. W ubiegłym roku wydaliśmy na ten cel 1.913.166 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to jesień 2021 r., a całość ma kosztować 4.730.670 zł (na realizację tego przedsięwzięcia gmina otrzymała 35-procentowe dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego).

 

 

Oświata i wychowanie

Płaski budynek gospodarczy, białe drzwi wjazdowe
Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach

 Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to trzeba powiedzieć, że przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach powstał budynek gospodarczy (49.987 zł).

Ale warto przypomnieć, ile rocznie kosztuje nas system edukacji. Wydatki na oświatę razem z przedszkolem samorządowym i świetlicą szkolną wyniosły ogółem 19.388.142 zł. Otrzymana subwencja oświatowa to 12.173.577 zł, otrzymane dotacje celowe to 593.089 zł. To jednak nie wystarcza. Dofinansowanie zadań oświaty z budżetu gminy wyniosło 6.621.475 zł.

 

 

 

Wójt Roman Drozdek stoi w czarnej maseczce; w rękach trzyma rozłożony plik dokumentów
Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Realizacja budżetu 2020 r. to wyjątkowo trudny czas wynikający z epidemii koronawirusa, która spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Kłopoty związane z różnego rodzaju obostrzeniami, zakażeniami pracowników Urzędu Gminy, podziałem pracy na grupy, jak również spadkiem dochodów w zakresie tzw. udziału w PIT i CIT itp. powodowały, że wykonanie budżetu stało się nadzwyczaj trudne. Trzeba było podejmować trudne i niepopularne decyzje w zakresie organizacyjnym funkcjonowania Urzędu, ale i również dokonywać różnych zmian w budżecie gminy w taki sposób, by nie utracić płynności finansowej.

Dzisiaj, po czasie, z ulgą i zadowoleniem trzeba stwierdzić, że dzięki trafnym decyzjom, znakomitej współpracy z Radą Gminy i pozyskaniu bardzo dużych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych udało się wykonać 99% zaplanowanych inwestycji.

Kwota ponad 9 mln zł przeznaczona na inwestycje spełniła wiele oczekiwań w różnych obszarach, co zapewne przełoży się na dalszy rozwój i wzrost poziomu życia mieszkańców.

Oprócz kilkudziesięciu zrealizowanych inwestycji udało się również obniżyć zadłużenie o kwotę 3 mln zł oraz wypracować tzw. nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 6 mln zł, dzięki czemu kondycja budżetu 2021 jest bardzo dobra.

Podsumowując wykonanie budżetu 2020, należy podkreślić ogromne zaangażowanie i ogromny wkład pracy w trudnych warunkach całego Urzędu. Dzięki tej postawie i determinacji wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.