W Parzniewicach o bezpiecznym Internecie

Dzieci przy komputerach

W lutym obchodzony jest europejski Dzień Bezpiecznego Internetu. Dlatego też uczniowie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Parzniewicach wraz wychowawcą Karoliną Stempień odbyli cykl zajęć komputerowych.

Celem było ustalenie z dziećmi zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych, przedstawienie treści nawiązujących do bezpiecznego korzystania z Internetu, a także nauka korzystania z komputerów i pracy w programie Paint. Dzieci obejrzały bajki z serii „Owce w sieci”, które w przystępny sposób przedstawiały im ważne zasady korzystania z Internetu. Po każdym filmie nauczyciel rozmawiał z dziećmi o ważnych przesłaniach płynących z treści, zwracając uwagę na temat bezpieczeństwa w sieci. Dzieci wykazały się wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego. Zerówkowicze poznali program Paint, w którym tworzyli wspaniałe komputerowe rysunki.

Dzień Bezpiecznego Internetu miał na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach. Już teraz należy przedstawić im możliwości, jakie daje Internet, aby w przyszłości ograniczyć niepoprawne zachowania. W trosce o dobro dzieci apelujemy: RODZICU UWAŻAJ, CO TWOJE DZIECKO ROBI PRZY KOMPUTERZE I ILE CZASU PRZY NIM SPĘDZA?
(Tekst i zdjęcia K. Stempień)