Działka rolna w Kacprowie do sprzedaży

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
1. z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:
– nieruchomość rolną położoną w obrębie Kacprów, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 25 o pow. 1,34 ha.
Przedmiotowa nieruchomość zastała opisana w wykazie, który został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, a także zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.
Szczegółowy wykaz w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 136-23 Kacprów nieuchomość do sprzedaży 110 KB 65