Przebudowa drogi w Mąkolicach

Droga w Mąkolicach po remoncie

W październiku zakończył się I etap przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mąkolice. Na modernizację tego niemal półkilometrowego odcinka gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego w wysokości ponad 100 tys. zł.

Logo - inwestycja współfinansowana przez Województwo ŁódzkieDroga obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 340, 364, 367 i 401 w obrębie Mąkolice. Jest to odcinek o długości około 480 m.b. i szerokości nawierzchni od 3,5 m do 4 m. Obecnie zamknięty został etap I zadania polegający na wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwy odsączającej z piasku i podbudowy z kruszywa, a także wykonaniu przepustów, rowów i zjazdów.
Koszt wykonania etapu I zadania wynosi 264.450 zł, a przyznane dofinansowanie to 101.250 zł.
Prace zakończyły się 10 października 2023 r., a wykonało je Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOŁODZIEJ” Dawid Kołodziej.