Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w obrębach Jeżów i Wola Krzysztoporska

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 269 o powierzchni 0,9067 ha, położoną w obrębie Jeżów;
– część działki oznaczoną numerem ewidencyjnym 480/122 o powierzchni 0,1581 ha, położoną w obrębie Wola Krzysztoporska.

Przedmiotowe nieruchomości zostały opisane w wykazie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, na stronie internetowej urzędu (w załączeniu) i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie_111 Jeżów 530 KB 62
2 pdf Zarządzenie_112 Wola Krzysztoporska 691 KB 57