Są środki na renowację kościoła w Gomulinie

Ołtarz boczny w kościele w Gomulinie - pomalowany na brązowo - przed renowacją

Umowa z parafią Gomulin podpisana. Środki na renowację trafią do jednej ze świątyń na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Samorząd pozyskał na ten cel dofinansowanie ze środków funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ksiądz proboszcz Artur Trznadel i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podpisują umowę na przekazanie dotacji Parafii Gomulin
Ksiądz proboszcz Artur Trznadel i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podpisują umowę na przekazanie dotacji Parafii Gomulin

Umowę na przekazanie dotacji Parafii Gomulin podpisali 27 listopada ks. proboszcz Artur Trznadel i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. A inwestycja dotyczy przeprowadzenia prac konserwatorskich ołtarza bocznego i chrzcielnicy we wnętrzu kościoła parafialnego w Gomulinie. Będzie to już ostatni etap renowacji ołtarzy w gomulińskim kościele.
Wykonaniem prac, które potrwają do października 2024 r., zajmie się firma ARSEM Konserwacja Dzieł Sztuki Maria Sęk-Pudłowska. Będą one
kosztowały 244.338,76 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 238.596,80 zł. Udział własny gminy w realizacji inwestycji to 5.741,96 zł.

Czego dokładnie dotyczą i na czym polegały będą prace konserwatorskie?

Tablica informacyjna - dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówWedług informacji pochodzących od parafii, a przygotowanych przez podmiot zajmujący się ze strony kościoła obsługą dotacji, chrzcielnica (eklektyzm, po 1871 r.) i ołtarz boczny (późny barok, II połowa XVIII w.) są zabytkami ruchomymi wchodzącymi w skład wyposażenia wnętrza kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie. Prace będą prowadzone na podstawie decyzji wydanej przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja będzie polegać na konserwacji chrzcielnicy z XIX w. (m.in. oczyszczenie, usunięcie wtórnych nawarstwień, dezynsekcja, uzupełnienie ubytków oraz złoceń), a także pracach przy ołtarzu bocznym św. Mikołaja (oczyszczenie, usunięcie wtórnych nawarstwień, wymiana spróchniałych elementów konstrukcyjnych ołtarza i uzupełnienie ubytków snycerki).
Stan zachowania ww. obiektów wskazuje, iż wymagają one interwencji konserwatorskiej. We wcześniejszych latach zostały niefachowo pokryte wtórną warstwą polichromii, która przyczyniła się do zatarcia oryginalnego rysunku obiektów. Elementy snycerskie pokryte zostały wtórnymi złoceniami z zastosowaniem nieszlachetnych materiałów.

Po wykonaniu prac już cały ołtarz główny i boczne wrócą do pierwotnego wyglądu w swojej biało-błękitnej kolorystyce. Wcześniej (w roku 2006) polichromia i złocenia zostały przemalowane na kolory brązowo-różowe w sposób niefachowy przez osoby nieposiadające do tego kwalifikacji.

Fot. A. Wiktorowicz

A tak wyglądają pozostałe ołtarze po renowacji: