SMART WIEŚ – Krężna-Kolonia

ieszkańcy podczas integracji

W sobotę, 2 października w miejscowości Krężna-Kolonia odbyła się wielopokoleniowa impreza integracyjna wieńcząca projekt „NASZA SMART WIEŚ” finansowany z budżetu samorządu województwa łódzkiego w ramach tzw. grantów sołeckich.

logo łódzkie projekt finansowany z budżetu samorządu województwa łódzkiego– Nasze sołectwo po raz drugi zakwalifikowało się do grantu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i zdobyło kolejne 10 tys. złotych. Tym razem projekt zakładał zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego i lamp solarnych – mówi Agata Szmalec, sołtys Krężnej-Kolonii.
Sołectwo Krężna-Kolonia postanowiło bowiem zorganizować konkurs plastyczny z nagrodami, a także kupić i zamontować latarnie solarne przy altanie wiejskiej na placu sołeckim.
Celem konkursu było zaprezentowanie przez trzy grupy wiekowe (dzieci, młodzież i dorosłych) rozwiązań i wszelkich pomysłów poprawiających jakość i poziom życia w Krężnej-Kolonii, wykorzystujących nowoczesne technologie.
Pomoc finansowa z budżetu samorządu województwa łódzkiego wyniosła 10.000 zł.
Ale olbrzymią pracę wykonali także realizatorzy projektu. Panie z KGW w swoim zakresie przygotowały pyszne ciasta, sałatki, kiełbaski, napoje i inne smakołyki.
Gości i przybyłych mieszkańców powitała sołtys wsi Agata Szmalec, która wręczyła też nagrody zwycięzcom konkursu.
A później przyszedł czas na integrację i wspólna zabawę. Dla dzieci i młodzieży atrakcje organizowały animatorki. Był tzw. dmuchaniec, maskotka Myszka Mini, banki mydlane XXL, brokatowe tatuaże, gry i zabawy oraz wata cukrowa dla wszystkich.
– Niespodzianką były przejażdżki konne sponsorowane przez panią Agnieszkę. Jestem jej bardzo wdzięczna za udział i zaangażowanie, podobnie jak druhom z OSP Krężna, którzy zaprezentowali wóz i sprzęt strażacki. Zrobili nam też pokaz ratownictwa medycznego. Jestem też bardzo wdzięczna naszym panom (m.in. Łukaszowi) i młodzieży za montaż lamp solarnych i za uporządkowanie terenu, paniom z KGW za wszystkie smakołyki, Marlenie za przygotowanie dekoracji, przewodniczącej KGW Dorotce za jej szczególne zaangażowanie, a mieszkańcom za wszelką pomoc, obecność i wspólną zabawę. Serdeczne podziękowania kieruję także do pracowników Urzędu Gminy za pomoc w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej grantu – dodaje sołtys Agata Szmalec.
Wspólne biesiadowanie zakończyło się późnym wieczorem przy ognisku z muzyką i w świetle nowo zamontowanych lamp.

Przypomnijmy, że w tym roku aż siedem sołectw w gminie Wola Krzysztoporska uzyskało dofinansowanie w postaci grantów w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dotacje celowe uzupełnione o wkład własny gminy służą realizacji małych projektów lokalnych.

Fot. Sołectwo Krężna Kolonia