Spotkanie z sołtysami

Sołtysi gminy Wola Krzysztoporska zdjęcie zbiorowe

Ostatnie przed końcem kadencji samorządu spotkanie z sołtysami gminy Wola Krzysztoporska odbyło się 19 marca w Gminnym Ośrodku Kultury. Oprócz omówienia spraw inwestycyjnych i społecznych nie zabrakło podziękowań dla włodarzy wsi z okazji niedawno obchodzące Dnia Sołtysa.

Podsumowanie inwestycji zaplanowanych na 2024 rok przedstawił wójt gminy Roman Drozdek. A w tym roku zaplanowano ponad 20 dużych inwestycji i kilka mniejszych, a udało się na nie wygospodarować olbrzymią kwotę około 29 mln zł. Większość z nich to przedsięwzięcia wieloletnie, które trzeba kontynuować bądź zakończyć. Przede wszystkim będą to wielkie inwestycje kanalizacyjne dotyczące północnej części gminy, których dopełnieniem będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej. Na wykonywanych odcinkach przebudowywane i remontowane będą też nawierzchnie dróg. A drogi to kolejne kosztowne przedsięwzięcia zapisane w budżecie 2024. Część wieloletnich projektów zakończy się właśnie w 2024 roku (droga powiatowa Siomki – Krzyżanów – Glina; droga w Glinie), rozpoczną się nowe, a na następne powstaną projekty. Szczegółową kondycję budżetu przedstawił skarbnik gminy Wiesław Jagiełło.
Sołtysi wydali także opinię o funduszu sołeckim. Większość z nich była za niewyodrębnianiem funduszu sołeckiego z budżetu gminy (ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Gminy).
Na koniec włodarzom wsi życzenia determinacji, satysfakcji i wsparcia od mieszkańców złożyli: wójt Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska, zastępca wójta Mieczysław Warszada, skarbnik Wiesław Jagiełło i dyrektor GOK Marcin Pawlikowski. Do sołtysów trafiły także dyplomy z podziękowaniami i drobne upominki.

Na zdjęciach sołtysi gminy Wola Krzysztoporska i władze gminy.

Fot. Anna Wiktorowicz