Sprawdź dostęp do Internetu

baner z domkami internet.gov.pl; dostęp do szybkiego Internetu

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:
• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy Internet i jacy operatorzy go oferują;
• zgłosić potrzebę dostępu do Internetu;
• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do Internetu;
• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych.

baner z domem internet.gov.pl; dostęp do szybkiego InternetuPierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:
• Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do Internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu Internetu światłowodowego;
• Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
• Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
• Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki Internet za pośrednictwem systemu.

Za pośrednictwem systemu informujemy także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim Internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowego Planu Odbudowy albo z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego Internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów.
Zachęcamy do wejścia na INTERNET.GOV.PL i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.