Stradzew dostał pieniądze na nagłośnienie

Chcą zrobić piknik na zakończenie lata i w ogóle częściej spotykać się podczas zabaw i imprez plenerowych, ale do tego potrzebny im między innymi sprzęt nagłaśniający. Wraz z Urzędem Gminy w Woli Krzysztoporskiej złożyli więc wniosek o dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego i… otrzymali 5 tys. zł dotacji. Mowa o mieszkańcach Stradzewa, którzy postanowili zainwestować w integrację.

„Zakup zestawu nagłośnienia do Domu Ludowego w Stradzewie w gminie Wola Krzysztoporska” – tak oficjalnie zatytułowany jest projekt, który otrzymał wsparcie. Całość kosztować ma 5.850 zł (850 zł to wkład własny gminy). A cel jest jeden – integrować mieszkańców, wspierać ich aktywność społeczną, promować swoją miejscowość.
Pomysły już są. Ten najbliższy to piknik na zakończenie lata, w którego organizację zaangażować się mają niemal wszyscy mieszkańcy sołectwa. Panie z KGW Stradzew przygotują poczęstunek dla uczestników pikniku oraz dyskotekę, a sołtys wraz z Radą Sołecką poprowadzi konkursy i zabawy. Strażacy z OSP w Stradzewie zapewnią obsługę logistyczną i bezpieczeństwo oraz przeprowadzą pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Jak się okazuje, najważniejsze, to mieć pomysł i… zaangażować się w jego zrealizowanie.
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.