Szkolenie dla KGW i OSP

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zaprasza na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, których siedziba znajduje się na terenie objętym lokalną strategią rozwoju. A mowa będzie m.in. o tym, jak zarejestrować stowarzyszenie, jak prowadzić jego rachunkowość i jak sprzedawać lokalne produkty.

Tematem szkolenia będą:

MODUŁ I – prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia – definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI DATA SZKOLENIA  
GOMUNICE 10.09.2019
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 11.09.2019
TUSZYN 12.09.2019
UJAZD 13.09.2019

 

MODUŁ II – polityka rachunkowości w stowarzyszeniu – zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego;

Ewidencja typowych zdarzeń – składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat; sprawozdania finansowe i inne stowarzyszeń w czasie działania; podatkowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (obowiązki rejestracyjne, podatek CIT, podatek PIT, podatek VAT).

NAZWA MIEJSCOWOŚCI DATA SZKOLENIA  
GOMUNICE 17.09.2019
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 18.09.2019
TUSZYN 19.09.2019
UJAZD 20.09.2019

 

MODUŁ III – produkt lokalny; sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD w materiałach do pobrania.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI DATA SZKOLENIA  
GOMUNICE 24.09.2019
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 25.09.2019
TUSZYN 26.09.2019
UJAZD 27.09.2019

Zgłoszenie (formularz dostępny w materiałach do pobrania ) należy przesłać mailem na adres w.adamczyk@buduj.eu lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia – Ujazd Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby przedstawicieli zgłoszonych organizacji (decyduje kolejność zgłoszeń).

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!!!

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Formularz zgłoszenia 1 MB 302
2 pdf Formularz zgłoszenia 525 KB 336
3 pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 386 KB 307