Szkolenie dla młodych rolników

Jak skorzystać z pomocy dla młodych rolników? Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy w ramach działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz dla młodych rolników” (wcześniej nazywanego „Premią dla młodych rolników”) na szkolenie organizowane w dniu 6 sierpnia 2015 r. (godz. 11:00) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 3-Maja.

Wysokość wsparcia 100 000 zł

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz dla młodych rolników” to jeden z elementów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jego priorytetem jest skokowy rozwój rolnictwa w Polsce poprzez dostosowanie małych i średnich gospodarstw rodzinnych do współczesnych warunków konkurencyjności. Łączny budżet PROW 2014-2020 w wysokości 13,5 mld euro ma zapewnić polskim gospodarstwom modernizację i stabilizację ekonomiczną.
Nabór wniosków odbywać się będzie od 20 sierpnia do 2 września 2015 r.

Dokumenty aplikacyjne o przyznanie pomocy:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/premie-dla-mlodych-rolnikow.html

Informacje prasowe i komunikaty:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/polska-to-kraj-mlodych-rolnikow-konferencja-prasowa-ministra-rolnictwa-marka-sawickiego-i-prezes.html
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Polska-to-kraj-mlodych-rolnikow
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/PROW-2014-2020-kolejne-8-dzialan-jeszcze-w-tym-roku

Organizator:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65
Tel. 0044 645-21-51