Szkoły w Gomulinie dostały pieniądze na książki

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gomulinie otrzymały środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych do szkolnych bibliotek.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczy wsparcia w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Szkoła Podstawowa w Gomulinie otrzymała 12000 zł, co łącznie z 20% wkładem własnym (3000 zł) pozwoli na zakup nowości wydawniczych za łączną kwotę 15000 zł.
Gimnazjum w Gomulinie otrzymało 4000 zł, co łącznie z 20% wkładem własnym (1000 zł) pozwoli na zakup za łącznie 5000 zł.
Wsparcie finansowe jest udzielone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.
Szkoły otrzymujące wsparcie w sprawie zakupu książek zasięgają opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, a także uwzględniają potrzeby uczniów niepełnosprawnych przy planowanych zakupach książek.