OSP Parzniewice chce do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

OSP Parzniewice coraz bliżej wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ubiegły poniedziałek (19 września) podpisano porozumienie w tej sprawie.

Przygotowania jednostki do wejścia do KSR-G trwały wiele lat. Starania na dobre rozpoczęły się po gruntownej modernizacji strażnicy w Parzniewicach w 2013 r. Strażacy uwierzyli w swoje możliwości i podjęli działania zmierzające do poprawy wyszkolenia i wyposażenia.

Pismem z dnia 11.12.2015 r. jednostka wystąpiła do komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim o rozpoczęcie procedury włączenia do KSR-G oraz do wójta gminy Wola Krzysztoporska o wydanie opinii w tym zakresie. 12 marca 2016 r. wójt gminy na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym poinformował jednostkę o pozytywnej opinii gminy w tym zakresie, przedstawił zadania związane z wejściem do systemu oraz poinformował o możliwościach finansowych samorządu.
Druhowie, po zapoznaniu się z opinią, przyjęli uchwałę o podjęciu zobowiązań dla jednostki.
Procedura ruszyła. Rozpoczęto szkolenia, zakupy sprzętu, malowanie garażu strażnicy, remont samochodu. Starania strażaków były prowadzone pod kontrolą Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, która przedstawiła wymogi dla OSP potrzebne do podpisania porozumienia o wejściu do systemu.
Strażacy wypełnili je do połowy września, w związku z czym 19 września 2016 r. podpisano porozumienie pomiędzy jednostką OSP Parzniewice, Komendą Miejską PSP w Piotrkowie i wójtem gminy Wola Krzysztoporska w sprawie włączenia jednostki OSP w Parzniewicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na dokumencie swoje podpisy złożyli: wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, prezes OSP Parzniewice Henryk Gręda, naczelnik jednostki Sławomir Ogrodnik, komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim Włodzimierz Kapiec oraz naczelnik wyszkolenia KM PSP w Piotrkowie Jan Mielczarek.
Kolejnym etapem będzie opinia komendanta wojewódzkiego PSP, która zostanie przekazana do komendanta głównego PSP wraz z wnioskiem o podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie. Można się jej spodziewać jeszcze w listopadzie tego roku.

Przypomnijmy, że w tej chwili jednostka OSP w Parzniewicach liczy 27 czynnych strażaków (w tym 2 kobiety). Prowadzi też dwie drużyny młodzieżowe – jedną dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, drugą – dla tych w wieku od 16 do 18 lat.
Warto też dodać, że jednostka w Parzniewicach istnieje od 1907 r.