IMG_6504

IMG_6504

Łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer i dyrektor SP Gomulin Iwona Zapała