Wóz strażacki dla gminy z najlepszą frekwencją

Jak pomóc strażakom poprawić nasze bezpieczeństwo i jednocześnie spełnić swój obywatelski obowiązek? Wszyscy musimy pójść na wybory w najbliższą niedzielę, by zadbać o jak najwyższą frekwencję i zagłosować na wybranego przez siebie kandydata. Pojawi się wtedy szansa na nowy pojazd dla druhów. Apel o aktywność skierowali do mieszkańców: przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Apel do mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska
– bądźcie aktywni, liczy się frekwencja!

Jak pomóc Naszym Strażakom poprawić nasze bezpieczeństwo i jednocześnie spełnić swój obywatelski obowiązek? Wszyscy musimy pójść na wybory w najbliższą niedzielę, by zadbać o jak najwyższą frekwencję i zagłosować na wybranego przez siebie kandydata.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło akcję pod nazwą „Bitwa o wozy 2020”. W ramach tej akcji w każdym województwie jedna z gmin do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w wyborach 28 czerwca otrzyma środki na sfinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego. W grę może wchodzić kwota nawet 1 mln złotych.

Z tego powodu wójt i Rada Gminy Wola Krzysztoporska apelują do mieszkańców gminy: bądźmy aktywni, bądźmy solidarni, idźmy na wybory!

Szczególnie apelujemy do strażaków OSP, członkiń KGW oraz do sołtysów: zadbajcie o mobilizację wyborczą w waszych środowiskach – wiele od was zależy!

Przy tej akcji ważne jest to, że głosując, spełnimy nie tylko swój obywatelski obowiązek, ale też możemy okazać Naszym Strażakom OSP realne wsparcie. Pójście do wyborów będzie jednocześnie okazaniem im szacunku oraz próbą zawalczenia o nowy wóz strażacki. Dzięki temu obrona przeciwpożarowa na terenie gminy może zostać znacznie wzmocniona, a my będziemy czuć się bezpieczniej.

Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy – jeżeli solidarnie wszyscy pójdziemy do wyborów, nowy wóz strażacki może być nasz!

Bądźmy solidarni. Pójdźmy na wybory.
Zróbmy frekwencję 100-procentową.
Poprawmy nasze bezpieczeństwo
i Naszych Strażaków gotowość bojową.

Małgorzata Gniewaszewska
Przewodnicząca Rady Gminy

Roman Drozdek
Wójt gminy Wola Krzysztoporska