Jakie wsparcie dla ekologicznej produkcji?

Jak ze wsparciem środkami unijnymi rozpocząć ekologiczną produkcję żywności? Na konferencję w tej sprawie zaprasza marszałek województwa łódzkiego.

Marszałek województwa łódzkiego – Witold Stępień serdecznie zaprasza wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury do udziału w konferencji „Czas na ekologię!”, która odbędzie się 4 grudnia br. w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, sala konferencyjna).

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych.

Pełen program konferencji w załączeniu.
Informacje o konferencji dostępne są także na stronie: http://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/konferencja-czas-na-ekologie.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Czas na ekologię 1 MB 450