Z najlepszymi życzeniami dla pracowników socjalnych

wójt wręcza dyplomy pracownicom GOPS

Robią wiele, by tym, których los potraktował gorzej, żyło się trochę lepiej. 21 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Święto ustanowiono dla uhonorowania pracy wszystkich pracowników służb społecznych. Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek w imieniu własnym i mieszkańców gminy 22 listopada złożył podziękowania za trudną, odpowiedzialną i wymagającą pracę wszystkim pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.

Dyplom z okazji dnia pracownika socjalnego– Dziękuję wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za trud pracy, którą na co dzień wykonujecie. Wasza praca jest niezłomną służbą, zwłaszcza dziś, w tych trudnych czasach, czasach nacechowanych wojną i wszelkimi trudnościami gospodarczymi – mówił wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, składając jednocześnie podziękowania i życzenia wytrwałości w życiu zawodowym i osobistym.
A my dołączamy do tych życzeń!