Żółta strefa w powiecie piotrkowskim – co to oznacza?

Koronawirus w Polsce. Aktualna lista powiatów z dodatkowymi obostrzeniami z powodu pandemii - Ministerstwo Zdrowia
Fot. Ministerstwo Zdrowia

W czwartek, 24 września br. Ministerstwo Zdrowia podało aktualizację dotyczącą powiatów z największym przyrostem zakażeń koronawirusem. W tzw. strefie żółtej od soboty (26 września) znajdzie się powiat piotrkowski. Jakie obostrzenia będą obowiązywać?

Strefa żółta – jakie panuję w niej obostrzenia?

Zasłanianie ust i nosa
– tu obowiązują podobne zasady, jak w pozostałych strefach, czyli maseczkę lub przyłbicę należy nosić w środkach publicznego transportu, w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej, w sklepach oraz obiektach usługowych, w kościołach oraz miejscach, przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, a także na cmentarzach. Poza tym zasłaniać usta i nos należy w miejscach ogólnodostępnych, o ile niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, czyli dystansu 1,5 m.

Handel – na terenie całego kraju, a także w strefie żółtej, klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz stosowania rękawiczek jednorazowych.

Transport publiczny i zbiorowy – w strefie żółtej obostrzenia są łagodniejsze, tzn. w pojeździe można przewozić tyle osób, ile wynosi 100% miejsc siedzących albo 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej autobusu. Oczywiście w środku pojazdu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne – w strefie żółtej, podobnie jak w strefie czerwonej, we wszystkich tego typu obiektach obowiązuje zakrywanie ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca, przy którym będą spożywane posiłki. Personel również musi nosić maseczki lub przyłbice. Liczba osób, które mogą znajdować się w pomieszczeniu, zależy od powierzchni obiektu. Wzór jest prosty: 1 osoba na 4 mkw.

Imprezy rodzinne, wesela – w żółtej strefie w tego typu imprezach może uczestniczyć maksymalnie 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Nie trzeba zakrywać ust i nosa.

Kościoły i wydarzenia religijne
– jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele na terenie żółtej strefy, to wszystkie osoby znajdujące się w kościele (oprócz osób sprawujących kult) mają obowiązek zakrycia ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to wszystkie osoby biorące w nim udział muszą zachować dystans 1,5 m lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu
– w żółtej strefie w miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, mogą przebywać tylko obsługa i obsługiwani klienci. Nieczynne są poczekalnie. Wszystkie osoby, o ile to możliwe, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Zgromadzenia i imprezy inne niż rodzinne
– obecnie jest zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób, a uczestnicy imprez muszą zachować dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja
– w żółtej strefie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej, turnusu rehabilitacyjnego, leczenia sanatoryjnego jest posiadanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia tego typu leczenia. Tak samo wygląda leczenie uzdrowiskowe i sanatoryjne dzieci.

Kina – w żółtej strefie w kinie może przebywać maksymalnie 25% publiczności, oczywiście przy zachowaniu dystansu 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Siłownie, kluby i centra fitness
– w żółtej strefie obowiązuje limit osób dostosowany do powierzchni. Przyjęto, że może to być 1 osoba na 7 mkw. Zgromadzone osoby muszą zachowywać dystans 1,5 m.

Wydarzenia kulturalne i sportowe – w żółtej strefie obowiązują obostrzenia dotyczące wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Jeśli odbywają się one w zamkniętych pomieszczeniach lub w obiektach sportowych, uczestnicy mogą zająć maksymalnie 25% miejsc, wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos i zachowywać dystans 1,5 m. Jeśli wydarzenie odbywa się na otwartej przestrzeni, może w nim uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Wszyscy muszą mieć osłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.