Dom Ludowy w Gąskach z klimatyzacją

Trzy kobiety pod klimatyzatorem

Koło Gospodyń Wiejskich w Gąskach, współdziałając z Lokalną Grupą Działania „BUD-UJ RAZEM”, zrealizowało projekt, dzięki któremu w Domu Ludowym udało się zainstalować klimatyzację. Teraz organizowane tam spotkania i zajęcia będą się odbywać w bardziej komfortowych warunkach.

Kultywowanie tradycji i zachowanie lokalnego dziedzictwa to podstawowy cel realizowanego projektu. Dzięki doposażeniu sali Domu Ludowego w Gąskach poprawiła się funkcjonalność budynku, co pozwoli na zwiększenie liczby imprez, spotkań i warsztatów, w czasie których kultywowane są lokalne tradycje. Podczas spotkań integracyjnych czy zajęć rekreacyjnych (joga) organizowanych w Domu Ludowym zgłaszana była potrzeba wyposażenia sali w klimatyzację, ponieważ w ciepłe dni było w niej bardzo duszno, a przez to była rzadziej odwiedzana.
Dzięki zakupowi klimatyzatorów Dom Ludowy w Gąskach stał się miejscem, w którym częściej, chętniej i w bardziej komfortowych warunkach będą się mogły spotykać różne grupy osób, co wpłynie na zwiększenie spójności lokalnej społeczności.
KGW Gąski w ścisłej współpracy z sołtysem wsi organizuje różnego rodzaju imprezy, jak: festyny rodzinne, przygotowania do dożynek połączone z warsztatami kulinarnymi i degustacją potraw, choinki dla dzieci, wspólne świętowanie Dnia Kobiet, na które bardzo chętnie przychodzą mieszkańcy i wspólnie spędzają czas, dając motywację do działania na rzecz lokalnej społeczności. Szczególnie ważne jest przekazywanie lokalnych tradycji młodemu pokoleniu.
KGW Gąski często uczestniczy w spotkaniach i konkursach o zasięgu gminnym, np.: „Smaki Królowej Bony”, „Stoły Wigilijne”, „Stoły Wielkanocne”. Panie – przygotowując konkursowe potrawy – spotykają się w Domu Ludowym, a zainstalowana m.in. w kuchni klimatyzacja znacznie ułatwi im pracę.

Całkowita wartość grantu wyniosła 20.180 zł. Środki pozyskane zostały w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez LGD „BUD-UJ RAZEM”.
Projekt grantowy pn. „Doposażenie Domu Ludowego w Gąskach w system klimatyzacji” sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Logo europejskie fundusze