Termomodernizacja Domu Ludowego w Woźnikach

Dom Ludowy w Woźnikach zyskuje nowy wygląd. Termomodernizacja budynku dofinansowana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Docieplone i otynkowane są ściany zewnętrzne, na których pojawi się nowy napis „Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach”.
Docieplany jest też stropodach i kończone są roboty budowlane, elektryczne i wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu kotłowni, do którego prowadzą nowe schody.
Przed wejściami pojawią się nowe zadaszenia z poliwęglanu. Istniejące schody zewnętrzne obłożone zostaną okładziną gresową.
Wymienione są również bramy garażowe, a same pomieszczenia zostaną odmalowane.
Znaczenie dla środowiska będzie miało z kolei wykonanie instalacji w kotłowni z piecem na pelet.
Instalacja centralnego ogrzewania będzie wykonana tak, aby była możliwość osobnego włączania ogrzewania w garażu, bibliotece, pomieszczeniu dla sportowców czy sklepie niezależnie od ogrzewania dużej sali.
Zmienia się także zagospodarowanie terenu wokół budynku – powstały miejsca parkingowe, utwardzony zostanie również teren pod zbiornik odpadów.

wfosigw-logo-1

Prace powinny się zakończyć 10 grudnia. Całość kosztować będzie 290.281 zł. Sama termomodernizacja będzie kosztować 162.874,96 zł.

 

WFOŚiGW w Łodzi dołoży do termomodernizacji tego budynku w formie dotacji kwotę 74.400 zł. Drugie 74.400 zł w formie pożyczki.

 

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/