Umowa na przebudowę drogi w Glinie podpisana

Wójt Roman Drozdek i Łukasz Stępień z firmy Ekoinżbud podpisują umowę

Znamy już wykonawcę przebudowy drogi w Glinie – dużej, wieloletniej inwestycji, dzięki której powstaną trzy kilometry drogi zupełnie nowej jakości – z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, a przy okazji rozbudowany zostanie wodociąg. Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała na przebudowę drogi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 2,5 mln zł. Resztę będzie musiała dołożyć z własnego budżetu, a realizacja zadania zakończy się w roku 2023.

Umowa na realizację zadania podpisana została 16 października. W rozpisanym przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINŻBUD i to z jego przedstawicielem Łukaszem Stępniem umowę podpisał wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. Jej wykonanie kosztować będzie 7.318.500 zł.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110457E w miejscowości Glina w gminie Wola Krzysztoporska”, obejmującego przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 110457E na odcinku o długości ok. 3 km od miejscowości Glina do granic miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Glina o szacunkowej długości łącznie 1720 m.
Zadanie składa się z dwóch etapów. Etap I to opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich koniecznych branż (m.in. projekty budowlane, organizacja ruchu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień). Etap II to wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Prace projektowe wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej mają się zakończyć do 31 stycznia 2022 r. Termin wykonania całości to 30 września 2023 r.
Warto dodać, że inwestycja dofinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą ponad 2,5 mln zł.