Gimnazjaliści przejmują władzę

W Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Gomulinie odbył się 23 lutego I Gminny Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym, nad którym honorowy patronat objął wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. Nagrodą główną był „Fotel Wójta”.

– Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego, przygotowanie do uczestnictwa w demokratycznych działaniach oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich – mówi dyrektor Gimnazjum w Gomulinie Irena Kasztelan.
Pomysłodawczyniami i koordynatorkami konkursu były nauczycielki Ewa Maciołek i Małgorzata Kowalska z Gimnazjum w Gomulinie.
Nagrodą główną w konkursie był „Fotel Wójta Gminy Wola Krzysztoporska”, czyli pełnienie władzy wykonawczej w naszej gminie przez jeden dzień. Do konkursu przystąpiło w sumie 12 uczniów z gimnazjów z terenu gminy. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Największą wiedzą wykazała się Wiktoria Kuśmierska (Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej), która zajęła I miejsce i 3 marca zasiądzie w fotelu wójta, żeby sprawować władzę wykonawczą w gminie. II miejsce przypadło Patrycji Dyko (Gimnazjum w Gomulinie), a III miejsce Izabeli Szefer (Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej). Podczas uroczystego podsumowania konkursu wójt wręczył wszystkim uczestnikom konkursu upominki i oczywiście nagrodę główną dla zwyciężczyni. Rada Rodziców w Gomulinie ufundowała dla laureatów konkursu nagrody książkowe. Gratulujemy zwycięzcom I edycji konkursu i życzymy dalszych sukcesów!