Historia OSP Krężna

Jednostka OSP Krężna została założona 15 marca 1922 roku. Powstała ona z inicjatywy Stanisława Kołacińskiego, który objął funkcję naczelnika jednostki, prezesem został Józef Krzaczyński, skarbnikiem Leon Grelowski a gospodarzem Józef Lalek. W tym samym roku Zarząd wystąpił do mieszkańców z prośbą o pomoc w budowaniu drewnianej strażnicy. Wspólnymi siłami, dzięki ofiarności druhów i miejscowej ludności  powstała strażnica, która była miejscem spotkań i rozrywki mieszkańców wsi Krężna i innych pobliskich miejscowości. Prężnie działający Zarząd w pierwszych latach działalności wzbogacił się o wóz konny, dwa beczkowozy i pompę ręczną, która zachowała się do chwili obecnej.  Sygnałem oznaczającym pożar był wówczas dźwięk trąbki. Jednostka działała coraz prężniej a druhowie wyróżniali się odwagą i refleksem. Rozwój jednostki został zahamowany w 1939 r., ponieważ większość druhów została powołana do walki z hitlerowskim najeźdźcą i sowietami. Po wyzwoleniu jednostka wznowiła legalną działalność, którą uaktywnił ówczesny naczelnik Jan Kałużny. W latach 50-tych na prezesa wybrano Cyryla Stefaniaka. W tym okresie w pierwszych zawodach powiatowych jednostka z Krężnej zdobyła laur zwycięstwa, w nagrodę otrzymując motopompę, dzięki której podniosła gotowość bojową i przyciągnęła w swe szeregi młodzież. Owocem współpracy zarządu OSP i mieszkańców była rozbudowa zbiornika wodnego i pomoc przy elektryfikacji wsi. Nie ustając w działaniach zarząd, w skład którego wchodzili: Cyryl Stefaniak, Józef Wieczorek, Stanisław Wieczorek, Józef Alberciak, Stanisław Książek, utworzyli komitet budowy nowej strażnicy. Poprzednia drewniana służyła 41 lat. Pierwsze prace przy budowie murowanej remizy rozpoczęto w 1963 r.  W 1966 r. budynek oddano do użytku. W pracach tych bardzo dużą pomoc i ofiarność okazała miejscowa ludność, a szczególnym zaangażowaniem wyróżnili się: Cyryl Stefaniak, Wacław Płosa, Stanisław Wieczorek, Józef Alberciak, Marian Mielczarek, Leon Mielczarek, Stanisław Kupisz, Franciszek Knopik, Józef Książek, Stefan Książek. Nowo powstała remiza była wizytówką wsi Krężna i gminy Wola Krzysztoporska. Dochody z zabaw i wesel zostały wykorzystane do zagospodarowania placu ćwiczeń i wykonania elewacji zewnętrznej. W roku 1976 jednostka wzbogaciła się o pierwszy nowoczesny wóz bojowy marki Star 20, dzięki temu była dysponowana w coraz odleglejsze miejscowości gminne. Odwagą i bojowością zyskała sobie uznanie w oczach mieszkańców gminy i szacunek w Państwowej Straży Pożarnej. Samochód służył do 1984 r., potem został oddany do kasacji, a w zamian przyznano jednostce samochód marki Żuk. W 1988 r. wykonano nową elewację budynku, powołano też do życia drużynę młodzieżową, która dwukrotnie zdobyła pierwsze miejsce w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Tuszynie i Ręcznie. W tym samym roku zarząd, który tworzyli: prezes Adam Famulski, naczelnik Mieczysław Bąkowski, skarbnik Roman Zaor,  wystąpił z inicjatywą zorganizowania jubileuszu 70-tej rocznicy powstania jednostki. Społeczeństwo wsi Krężna, Krężna Kolonia i częściowo wsi Gąski ufundowało z tej okazji strażacki sztandar. W 1993 r. OSP Krężna po raz kolejny wymieniła strażacki samochód. Żuk został zastąpiony Starem 244, pozostającym na stanie WZPB „Organika”. W roku 1996 do zarządu weszli: prezes Kazimierz Sokołowski, naczelnik Robert Cieślik, skarbnik Roman Zaor. Na zebraniach strażackich i z porozumieniem Urzędu Gminy podjęto decyzję o rozbudowie strażnicy, a konkretnie dobudowaniu jej południowej części, którą realizowano w latach 1996 – 2002. Od tego czasu systematycznie poprawiane było wnętrze budynku. W roku 2005 samochód marki Star 244 został oddany do kasacji, a jednostka pozyskała samochód Ford Transit, który eksploatowano do roku  2007. Środki na zakup tego samochodu pozyskiwane były z: Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy, zaś kwotę 25 000,00 zł pozyskano dzięki pomocy ówczesnego posła Bogdana Bujaka. W 2006 r. do zarządu weszli: prezes Robert Cieślik, naczelnik Tomasz Dymus, skarbnik Adam Famulski. W 2007 r. Ford został przekazany jednostce OSP z Bujen, zaś jednostka z Krężnej otrzymała Stara 266 od OSP z Woli Krzysztoporskiej. Do 2011 r. trwały prace  remontowo-budowlane związane z przygotowaniem  do obchodów tegorocznego jubileuszu 90-lecia: wymieniona została stolarka okienna, drzwi wejściowe i garażowe, wykonane zostało ocieplenie i elewacja zewnętrzna, podbitki i cokoliki.
Na przestrzeni lat funkcje prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krężnej pełnili:
Józef Krzaczyński, Cyryl Stefaniak, Mieczysław Bąkowski, Henryk Miśkiewicz, Adam Famulski, Kazimierz Sokołowski, Robert Cieślik. Funkcję naczelnika pełnili: Stanisław Kołaciński, Antoni Książek, Jan Kałużny, Józef Wieczorek, Władysław Książek, Józef Kołaciński, Edward Płosa, Jan Cieślik, Andrzej Ryszpan, Robert Cieślik, Tomasz Dymus.

Artykuł pochodzi z biuletynu ‘Nasza Gmina’ nr 31, X 2012