Jak nazwać ulicę w Bujnach?

Droga asfaltowa, w oddali zabudowania

Wójt gminy Wola Krzysztoporska zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bujny.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest nadanie nazwy ulicy części drogi gminnej 110457E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 742 obręb geodezyjny Bujny (odcinek od granic Piotrkowa- ul. Gliniana – do rozwidlenia dróg na Glinę i Gąski).
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 8 marca 2021 roku do 18 marca 2021 roku i skierowane są do właścicieli działek przylegających do w/w drogi (tj. strona zachodnia, od numeru ewidencyjnego działki 734 do numeru działki 675/3, strona wschodnia, od numeru ewidencyjnego działki 743/1 do numeru działki 781/1.)
Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania propozycji do nadania nazwy ulicy w miejscowości Bujny na formularzu ankiety stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Dokumenty te udostępnione będą w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki nr 5 (pokój nr 6a) w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz u sołtysa sołectwa Bujny.
Wypełniony formularz ankiety należy złożyć w okresie konsultacji w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki nr 5, 97-371 Wola Krzysztoporska pokój nr 6a, przesłać na adres Urzędu Gminy, lub przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.
Wyniki konsultacji wraz z informacją o uwzględnieniu lub odmowie proponowanej nazwy ulicy oraz wskazanie innych nazw ulicy, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.
Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Bujny, posiadający w dniu przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie dn.24.02.2021r konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy w Bujnach 45 KB 73
2 doc ankieta nazwa ulicy Bujny w dniu 1.03.2021r 15 KB 28