Jak firma odpowiedzialna za objazd postanowiła go „wyremontować”

Rozjeżdżona droga i kupa gruzu wywypana na środek

Niestety po raz kolejny z przykrością pisać musimy o drodze która stanowi objazd dla remontowanego wiaduktu w miejscowości Siomki. To, jak dziś (26 lutego) firma odpowiedzialna za objazd postanowiła „wyremontować” drogę, przeszło wszelkie granice.
Galerię zdjęć przesłał nam jeden z mieszkańców. W związku z całkowitym zniszczeniem dróg na skutek poprowadzonego objazdu remontowanego wiaduktu (przez Gąski, Bujny, Krzyżanów) oraz bezprawnych działań zatrudnionego przez powiat piotrkowski wykonawcy, których efektem jest prowadzenie na objazdowych drogach robót budowlanych bez żadnych uzgodnień i zezwoleń, władze gminy w trybie pilnym wystąpiły do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie (inwestora przebudowy wiaduktu w Siomkach) m.in. o natychmiastowe zamknięcie dróg dla ruchu pojazdów.

W wezwaniu do starosty piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka dotyczącym objazdu przebiegającego drogą gminną nr 110456E (Bujny-Gąski-Krzyżanów) oraz drogą gminną nr 110480E (Gąski) – Gmina Wola Krzysztoporska czytamy m.in.:

„W związku z całkowitym zniszczeniem w/wym. dróg na skutek poprowadzonego objazdu remontowanego wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1500E oraz bezprawnych działań zatrudnionego przez powiat piotrkowski wykonawcy, których efektem jest prowadzenie na objazdowych drogach robót budowlanych bez żadnych uzgodnień i zezwoleń, wzywam do:
– natychmiastowego zamknięcia przedmiotowych dróg dla ruchu pojazdów oraz zaprzestania wykonywania na nich robót budowlanych,
– usunięcia z drogi niekwalifikowanych materiałów budowlanych niewiadomego pochodzenia,
– spowodowanie zawarcia przez wykonawcę porozumienia z gminą, w którym określone zostaną zasady utrzymania w/wym. dróg w czasie budowy i sposób ich naprawy.

Odbyta w dniu dzisiejszym (26.02.2021) wizja w terenie, w której uczestniczyli przedstawicie gminy i ZDP potwierdziła, że asfaltowa jezdnia na objazdowych drogach gminnych praktycznie przestała istnieć, a wykonawca dokonuje prowizorycznej jej naprawy z pominięciem jakichkolwiek uzgodnień z gminą, działając przy tym z pominięciem przepisów prawa budowlanego oraz nie zachowując chociażby minimalnych standardów jakościowych materiałów zastosowanych przy naprawie.
Posiadana przez gminę dokumentacja zdjęciowa oraz wizja terenowa dowodzą, że na drogi wywożony jest najprawdopodobniej materiał odpadowy, którego w żaden sposób nie można zakwalifikować jako materiału pod budowę drogi, nie tylko z uwagi na przepisy środowiskowe, w tym przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ale przede wszystkim jakość zastosowanego materiału (zanieczyszczone kruszywo oraz gruz ceglany i betonowy).
Powyższe powoduje, że na drodze gminnej, która praktycznie stała się niedostępna dla mieszkańców, wywieziono bez żadnego nadzoru ze strony inwestora (powiatu piotrkowskiego) i wbrew woli właściciela drogi (gminy) materiał, który nie spełnia wymagań i jako taki winien być usunięty z drogi.”

Więcej o problemach z objazdem i inwestorami przeczytasz TUTAJ.

Fot. Mieszkaniec gminy
Tak wygląda do niedawna jeszcze asfaltowa ul. Szkolna w Bujnach