Jest susza! Zaczynamy szacowanie strat w uprawach

Jaka będzie pomoc dla poszkodowanych suszą gospodarstw? W gminie Wola Krzysztoporska rusza procedura szacowania strat.

W związku z zamieszczeniem w dniu 24.08.2015 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach raportu dotyczącego zagrożenia suszą, w gminie Wola Krzysztoporska wszczęto procedurę szacowania strat spowodowanych suszą.
Poszkodowani rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na terenie gminy Wola Krzysztoporska, mogą już składać do Urzędu Gminy wnioski o oszacowanie szkód, przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załączonymi dokumentami.
Formularz do pobrania w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska (pok. nr 14), u sołtysów lub na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl (poniżej).

Szacowanie szkód nastąpi na podstawie raportu zagrożenia suszą dla gminy Wola Krzysztoporska i będzie dotyczyło następujących upraw: pastwiska i łąki, ziemniaki, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, kukurydza.
Straty w w/w uprawach, wykazane w oświadczeniu nr 1 dotyczącym struktury upraw w 2015 r. o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat, muszą mieć odzwierciedlenie we wniosku o płatności bezpośrednie.

WAŻNE: Do formularza wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015, złożonego w ARiMR i poświadczonego pieczątką Agencji.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie tutejszego Urzędu, pokój nr 11 w terminie do 7 września 2015 r., jak również będzie istniała możliwość wypełnienia wniosku w punktach Domów Ludowych według załącznika.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 44-616-39-83.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc RGK spotkania w sprawie suszy 1 46 KB 564
2 pdf wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkod_prze_1 237 KB 546
3 pdf tabela_pomocnicza_do_oswiadczenia_nr_1___1 309 KB 514
4 pdf oswiadczenie_nr_2_o_ilosci_zwierzat_i_ic_2 232 KB 523
5 pdf oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_w_2_2 388 KB 531