LUKS Tenis Club ma nowe władze

Członkowie LUKS Tenis Club Wola Krzysztoporska podsumowali działalność i wybrali nowe władze.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LUKS Tenis Club odbyło się tym razem w Bujnach 27 stycznia 2017 r. Członkowie klubu podsumowali działalność w latach 2013 – 2016 i wypracowali program działania na nową kadencję 2017 – 2020, który – jak mówią – zapewni dalszy rozwój i osiągnięcia w zakresie tenisa stołowego.
Wybrano też nowy zarząd klubu. Przewodniczącym LUKS Tenis Club ponownie został Ryszard Kiereś, wiceprzewodniczącym – Hubert Zawiślak, sekretarzem – Daria Kiereś, a członkami zarządu: Kacper Gąsior i Mateusz Piątek.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Robert Brzozowski (przewodniczący), Marian Budzisz (sekretarz) i Tadeusz Kubik (członek).
W tej chwili klub liczy 57 członków.