Modernizacja Domów Ludowych

Modernizacja domów ludowych w miejscowościach Kozierogi, Pawłów Górny i Stradzew – inwestycja zakończona w październiku 2013 r. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej wysokości 137 000,00 zł. Całkowite koszty modernizacji w/w domów w ramach zadania wyniosły 294 843,00 zł.

Modernizacja domów ludowych w miejscowościach Glina, Laski i Wola Rokszycka – inwestycja zakończona w grudniu 2013 r.Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej wysokości 500 000,00 zł. Całkowite koszty modernizacji w/w domów w ramach zadania wyniosły 646 127,00 zł. W maju 2010 r.

oddano do użytkowania w miejscowościach Siomki oraz Budków dwa nowe budynki Domów Ludowych. Budynki wybudowano w ramach projektu pod nazwą „Budowa Domów Ludowych w miejscowości Siomki oraz sołectwie Mzurki – Budków”. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej wysokości 500.000 zł. Koszty całkowite wyniosły ponad 1.300.000 zł.

W ramach inwestycji „Modernizacja Domów Ludowych w miejscowościach Krzyżanów i Parzniewice” wykonano generalny remont tych budynków, ich przebudowę i rozbudowę. Inwestycja ta była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota uzyskanego przez Gminę dofinansowania to 500.000 złotych, zaś całkowity koszt zadania to 1.200.000 złotych. Celem tego projektu było zapewnienie warunków do prowadzenia i rozwoju działalności kulturalnej mieszkańcom miejscowości Krzyżanów i Parzniewice Duże.

W ramach modernizacji budynku w Krzyżanowie wykonano m. in.: nowe pokrycie dachu, nową elewację budynku, schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych, utwardzono plac przed Domem Ludowym, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Budynek rozbudowano o pomieszczenia kotłowni na parterze oraz o węzeł sanitarny na piętrze. Wewnątrz budynku wymieniona została posadzka, wykonane prace kanalizacyjne, wodociągowe, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, wymieniono oprawy oświetleniowe i zainstalowano wentylację.

W budynku Domu Ludowego w Parzniewicach wykonano nowe fundamenty, ściany, podłogi, stolarkę okienną i drzwiową, konstrukcję i poszycie dachu. Budynek rozbudowano o pomieszczenia punktu komunikacji społecznej i pomieszczenia sanitarne.

Ideą modernizacji Domów Ludowych znajdujących się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska jest stworzenie warunków do zaspokajania społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców. Dzięki projektom budynki Domów Ludowych w miejscowościach: Bujny, Bogdanów, Woźniki, Majków Duży zostały kompleksowo zmodernizowane i wyposażone.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 670.907,26 złotych. Na podstawie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” Gmina uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 420.886,32 zł.

Ponadto w miejscowościach Bogdanów, Bujny i Woźniki powstały Lokalne Punkty Komunikacji Społecznej zaopatrzone w komputery z dostępem do Internetu, drukarkę i kserokopiarkę. Pomysł utworzenia przy Domach Ludowych Lokalnych Punktów Komunikacji Społecznej odpowiada standardom Unii Europejskiej.