Narodowe Czytanie w Krzyżanowie

Dzieci siedzą w kręgu przed szkołą na krzesłach ustawionych na trawie - obok tablica z hasłami Narodowego Czytania

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie 6 września wzięli udział w akcji Narodowego Czytania.

To ogólnopolska akcja pod patronatem prezydenta RP zachęcająca do kontaktu z książkami i pokazująca, ile korzyści daje ich czytanie. W tym roku główną lekturą była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
– Uczniowie przystąpili do akcji z dużym zapałem. Czytali „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Za polskiej w towarzystwie nauczycieli na szkolnym boisku, wśród otaczającej ich przyrody. Akcja wypadła na piątkę z dużym plusem. Od prezydenta RP Szkoła otrzymała pamiątkową pieczęć i list gratulacyjny – dodają szkolne koordynatorki akcji – bibliotekarki Edyta Michalak i Aneta Bełdowska.

Fot. SP Krzyżanów