Obowiązki dla posiadaczy drobiu

napis: obowiązki dla posiadaczy drobiu; w tle głowa kury

W związku z wprowadzeniem nowej Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nowe obowiązki będą mieć właściciele zakładów drobiu.

napis: obowiązki dla posiadaczy drobiu; w tle głowa kuryUstawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w całości zastępuje ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wprowadzenie nowej ustawy podyktowane jest dostosowaniem polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej w tym zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad, prowadzony przez ARiMR, zawierający informacje dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, zostanie przekształcony w komputerową bazę danych, która zostanie poszerzona o informacje dotyczące nowych gatunków zwierząt: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz zakładów drobiu.

Każdy posiadacz zwierząt, o których mowa w ww. ustawie musi posiadać numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta, nadawany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, co wiąże się ze złożeniem do Agencji wniosku o nadanie numeru. Następnie musi zgłosić działalność oraz zwierzęta utrzymywane w działalności.

Zakłady drobiu – zakłady utrzymujące drób i ptaki żyjące w niewoli, tj. kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica, struś,

w tym wylęgarnia, w której zbiera się i przechowuje jaja oraz prowadzi się ich inkubację i wylęg w celu dostarczania:

  1. a) jaj wylęgowych;
  2. b) piskląt jednodniowych należących do drobiu lub piskląt innych gatunków;

W związku z nową ustawą o identyfikacji i rejestracji zwierząt, powstała konieczność rozszerzenia komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR o nowe typy działalności oraz ich rodzaje.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce przygotowanej przez ARiMR.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Obowiązki_dla_posiadaczy_drobiu_2023 531 KB 138