Uwaga na sadzeniaki niewiadomego pochodzenia!

ziemniaki

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzania do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m.in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.
Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:
– ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie;
– straty jakościowe i ilościowe plonu;
– decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu;
– brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach.
Prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym.
W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORiN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633-99-72, 42 611-66-60 lub pocztą elektroniczną – adres e-mail: wi-lodz@piorin.gov.pl.