OSP Krzyżanów z dotacją na samochód

Tomasz Jakubiak, prezes OSP Krzyżanów i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podpisują porozumienie o dotacji w obecności komendanta PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Jakuba Rytycha i naczelnika OSP Krzyżanów Waldemara Motylskiego
Tomasz Jakubiak, prezes OSP Krzyżanów i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podpisują porozumienie o dotacji w obecności komendanta PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Jakuba Rytycha i naczelnika OSP Krzyżanów Waldemara Motylskiego

OSP Krzyżanów już niedługo będzie szczęśliwym posiadaczem nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki na jego zakup pochodzić będą z trzech źródeł, m.in. gminy Wola Krzysztoporska. Na początku września umowę na przekazanie środków podpisał i uroczyście przekazał strażakom OSP Krzyżanów wójt gminy Roman Drozdek.

Pieniądze na zakup nowego samochodu pochodzić będą z dotacji gminnej w wysokości do 450 tys. zł, dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym Narodowego FOŚiGW – do kwoty 100 tys. zł i Wojewódzkiego FOŚiGW do 280 tys. zł) oraz funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanych za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej (do kwoty 180 tys. zł).
Przetarg na zakup samochodu został już rozstrzygnięty, a 4 września podpisana został umowa z wykonawcą. Koszt zakupu samochodu zamknie się ostatecznie kwotą 1.000.974 zł. Auto ma się pojawić w jednostce do końca 2020 r.