Pomaszerowali dla papieża

W sobotę, 8 października 2016 roku, drugiego dnia obchodów XVI Dnia Papieskiego pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia” odbył się Rajd Papieski na trasie Bogdanów – Postękalice – Bogdanów.

Wzięli w nim udział uczniowie kilku szkół z terenu gminy Wola Krzysztoporska, a miejscem docelowym był zabytkowy kościół we wsi Postękalice.
Najstarsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1395 roku. W 1597 roku miejscowy dziedzic Krzysztof Postękalski rozbudował istniejącą maleńką świątynię. W ten sposób została wydzielona osobna parafia, ponieważ w tym czasie Jan Krzysztoporski, ówczesny właściciel wsi, przekształcił kościół w Bogdanowie w zbór ariański. Postękalicka świątynia spłonęła około roku 1736, a obecną w 1737 odbudował ówczesny właściciel. Dzisiaj możemy podziwiać zabytkowy kościół pw. św. Rocha, który przetrwał w niezmienionej formie wiele różnych wydarzeń historycznych. Ten XVIII-wieczny zabytek wraz z wyposażeniem i cmentarzem grzebalnym jest świadectwem kultury naszej Ojczyzny. O jego historii opowiedziała wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Wsi Postękalice, Aleksandra Piotrowicz. W małej świątyni odbył się konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II przygotowany i przeprowadzony przez księdza Tomasza Błaszczyka z parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie. Uczestników rajdu powitali proboszcz parafii Bogdanów, ksiądz kanonik Wojciech Gonera i dyrektor szkoły w Bogdanowie Tamara Kałcz.

W rajdzie udział wzięli uczniowie z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Gomulinie na czele z dyrektor Ireną Kasztelan, Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie pod opieką Agaty Szczegodzińskiej, Szkoły Podstawowej w Bujnach pod opieką nauczycielek Agnieszki Warszady, Jolanty Banaszczyk i Anity Szczepanik oraz Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie pod opieką i Anny Paulińskiej. W rajdzie uczestniczyli również nauczyciele szkoły w Bogdanowie: K. Szczepka. A. Andrzejczak, A. Kopacka, L. Goska, A. Nicińska, A. Ambrozik. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie, Tomasz Olas i Kacper Komorowski.